Potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje za bitumenske mješavine

Tvrtka Hvar d.o.o. je u 2012. godini provela certifikaciju pogona za proizvodnju kao i samih asfaltnih mješavina u skladu sa normama HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008.
Nakon provedene certifikacije dobili smo POTVRDU O TVORNIČKOJ KONTROLI PROIZVODNJE koju možete pogledati u nastavku:
Svi nazivi asfaltnih mješavina također se mijenjaju u skladu sa prihvaćenim europskim normama i to prema dolje navedenoj tablici.
1. AB 8 AC 8 SURF 50/70
2. AB 11 AC 11 SURF 50/70
3. AB 16 AC 16 SURF 50/70
4. BNS 16 AC 16 BASE 50/70
5. BNHS 16 AC 16 SURF 50/70
6. BNS 22 AC 22 BASE 50/70
7. BNS 32 AC 32 BASE 50/70
8. AB 8 ER AC 8 SURF 50/70
9. AB 11 ER AC 11 SURF 50/70
10. AB 16 ER AC 16 SURF 50/70
Tvrtka Hvar d.o.o. certificirala je 16 asfaltnih mješavina prema dolje navedenom popisu na kojem odmah možete pogledati ili skinuti Izjave o svojstvima tako da u tabeli kliknete na oznaku bitumenske mjeašvine.
Identifikacijski broj bitumenske mješavine Oznaka bitumenske mješavine Prometno opterećenje Veličine i izvor frakcija kamenog agregata
3301 AC 8 surf 50/70 (AB 8) vrlo lako 0/4mm i 4/8mm Škrobotnik
3302 AC 8 surf 50/70 (AB 8) vrlo lako 0/4mm Gorjak, 4/8mm Škrobotnik
3303 AC 11 surf 50/70 (AB 11) srednje 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm sve Škrobotnik
3304 AC 11 surf 50/70 (AB 11) srednje 0/4mm Gorjak, 4/8mm i 8/16mm Škrobotnik
3305 AC 16 surf 50/70 (AB 16) srednje 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm sve Škrobotnik
3306 AC 16 base 50/70 (BNS 16) srednje 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm sve Škrobotnik
3307 AC 16 surf 50/70 (BNHS 16) lako i vrlo lako 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm sve Škrobotnik
3308 AC 16 surf 50/70 (BNHS 16) lako i vrlo lako 0/4mm Gorjak, 4/8mm i 8/16mm Škrobotnik
3309 AC 22 base 50/70 (BNS 22) srednje 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm, 16/22mm sve Škrobotnik
3310 AC 22 base 50/70 (BNS 22) teško 0/4mm Gorjak, 4/8mm, 8/16mm i 16/22mm Škrobotnik
3311 AC 32 base 50/70 (BNS 32) srednje 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm, 16/32mm sve Škrobotnik
3312 AC 32 base 50/70 (BNS 32) teško 0/4mm Gorjak, 4/8mm, 8/16mm i 16/32mm Škrobotnik
3313 AC 8 surf 50/70 (AB 8 ER) teško 0/2mm, 2/4mm, 4/8mm Ljubeščica
3314 AC 11 surf 50/70 (AB 11 ER) teško 0/2mm, 2/4mm, 4/8mm, 8/11mm sve Ljubeščica
3315 AC 16 surf 50/70 (AB 16 ER) vrlo teško 0/2mm, 2/4mm, 4/8mm, 8/11mm, 11/16mm sve Ljubeščica
3316 AC 11 surf  PmB 45/80-65 (AB11 PmB) vrlo teško 0/4mm Gorjak, 4/8mm, 8/16mm Škrobotnik
dokumenti

BRZI KONTAKT

8 + 4 =

NAŠI PARTNERI

Samoborka d.d.